---Zilemizin havasını, suyunu ve özel tatlarını özleyenleri biraz olsun dindirmek isteyen herkesin ,Organik,Özlediğiniz Doğal, Katkısız, Yöresel ürünleri burada bulabilirsiniz.
---Her şeyin yapay ve katkılı olduğu bugünlerde, Yöresel doğal lezzetlerin tadını özleyenler için kaçırılmayacak fırsatlar var!

Zile Leblebisi 500,1000 Gr lık

500,1000  gr””lık Zile leblebisi Zile””de doğal olarak yetiştirilen nohutların ateş ocağında kavrulmasıyla üretilir. Sipariş anında sıcak kavrulur. Kağıt ambalajdır. 

 
Zile leblebiciliği Leblebici esnafı Zile'de Ahilik geleneğini babadan oğula kalan bir miras gibi bilinçle sürdürmekte; dürüstlük ve dayanışmaya da¬yanan geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmak¬tadırlar. Leblebiciliğin pîri imam Gazâli'dir.
Yöre halkının inancına göre; "İmam Gazali ateş üzerinde nohutu yemek için kavururken du¬mandan gözü yaşanrır ve ateşteki (saç üze¬rindeki) nohutun üzerine yaş damlar. Islanan sıcak nohut kabuk atıp sarı leblebi ortaya çıkar." Bu olay sonucu leblebicilik başlamış¬tır.
Zile'de leblebici esnafına çerezci denir. Bugün sayıları 40 kadar olan ve yeni ye¬tişen gençlerin fazla rağbet etmedikleri leblebicilik esnaflığı yüzlerce yıldır Zile'nin en önemli zenaatlarından biri olarak sürdürülmektedir. M.Yardımcı